terapiforskning.se © 2009

 

Nyheter

 

• Konferensdagar »

Referat från konferens, Stockholms universitet, 21 och 22 oktober 2011

 

• Pågående forskning »

Sammanställning av aktuella forskningsprojekt i Sverige kring psykoterapi.

 

• E-postlista »

Lämna din e-postadress så får du information om nyheter direkt i din inkorg.

 

 

 

 

Appell angående Dokumentation av psykodynamisk psykoterapiforskning i Norden

 

Till alla inom Arbetsgruppen för psykoterapiforskning

 

Ang. Dokumentation av psykodynamisk psykoterapiforskning i Norden

 

Tillsammans med Johannes Lehtonen (SF), Steinar Lorentzen (N) och Bent Rosenbaum (DK) ingår jag (Andrzej Werbart) i en arbetsgrupp som på uppdrag av International Psychoanalytical Association samlar dokumentation om psykoanalytisk och psykodynamisk forskning i Norden. Vår arbetsgrupp kommer att ha ett nytt möte i Stockholm i november 2010 och inför detta möte ska varje representant sammanställa dokumentation för respektive land. Det handlar om kvalitativa och kvantitativa studier av psykoanalys och psykodynamisk terapi, inklusive par-, familje-, grupp- och miljöterapi.

 

Jag uppmanar därför alla som är med på utskickslistan för Arbetsgruppen för psykoterapiforskning att bidra med följande information:

 

  1. Psykodynamiskt orienterade forskningsprojekt som du medverkat i från och med år 2000 (kortfattad projektbeskrivning och tidsram).
     
  2. Dina forskningsartiklar och andra publikationer av betydelse från och med 2000 (referensförteckning).

OBS! Även äldre projekt och publikationer av betydelse de senaste 20 åren kan inkluderas!
 

Skicka svar som bifogad word-fil till e-post till: andrzej@werbart.se eller info@psykoanalys.se.

 

 

Ange DPPT/Werbart som ämne och ditt namn som filnamn.

 

Jag skulle vara tacksam att få ditt svar före 10 september!

 

Vänliga hälsningar,

 

Andrzej Werbart

 

 


  

 

 

 

Arbetsgruppen för psykoterapiforskning

 

arrangerade forskardag

 

fredag 22 oktober 2010

 

på Linköpings universitet.

 

Linköpings universitets logotype

 

Kontakt
• rolf.holmqvist@liu.se »