terapiforskning.se © 2009-2016

 

Nyheter

 

 

• Pågående forskning »

Sammanställning av aktuella forskningsprojekt i Sverige kring psykoterapi.

 

• E-postlista »

Lämna din e-postadress så får du information om nyheter direkt i din inkorg. 

 

 

 

 

Nätverket för psykoterapiforskning

 

 

 

 

Välkommen till
Nätverket för psykoterapiforskning!

 

Detta nätverk avser att skapa en mötesplats för psykodynamiskt intresserade forskare och forskningsintresserade psykodynamiker.

 

 Mer information om nätverket »

 

 

 

Aktuell forskning och utvärdering, Spaf 2016

Vid Svenska psykoanalytiska föreningens Vetenskapliga program 18 november 2016 presenterades flera aktuella forskningsrapporter. Här kan du se presentationsbilder och en utförligare rapport från Olavi Linfors och Andrzej Werbarts forskning.
Ta del av dem här: www.psykoanalys.se/forskning/

 

Seminarium med Allen Frances

Psykiatriska modediagnoser: överdiagnostisering och överbehandling – med fokus på ADHD

Lördagen den 18 juni 2016 anordnas ett seminarium med Professor Emeritus Allen Frances som huvudtalare.

I seminariet avhandlas trenden med den ökade diagnostiseringen och läkemedelsbehandlingen av neuropsykiatriska tillstånd, främst hos barn, utifrån ett större perspektiv.

Dagen avslutas med en paneldiskussion med andra framstående personer i området som kommer att föreläsa på efterföljande seminarier: Marianne Cederblad, Tomas Ljungberg, Johan Sundelin, Elisabet Norin, Harald Blomberg, Ketty Hagmann, Lotta Beskow, Jenny Levin, Susanne Wolmesjö, Cecilia Antonsson, och Ann-Marie Lidmark. Moderatorer är Fanny Marell och Leena K Nygren.

Mer information finns på www.integrativ-medicin.se/allen-frances

 

 

Vad passar vem – aktuell psykoterapiforskning

Inbjudan till en konferensdag lördag 22 november 2014, kl. 10:00–18:00

Konferensen arrangeras av Arbetsgruppen för psykoterapiforskning, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och Riksföreningen PsykoterapiCentrum.
Inbjudna föreläsare: Olavi Lindfors, Patrick Luyten och Bruce Wampold.

UPPROP: Välkommen att anmäla presentation av forskningsprojekt inom psykoterpiområdet. Final call - anmäl senast 7 september!
Vetenskaplig kommitté: Ulla Bertling, Gunnar Bohman, Per Carlbring, Stephan Hau, Andrzej Werbart.
 

Inbjudan »

Final call presentationer »

 

  

Handlednings- och psykoterapiforskning i dialog:
En nordisk konferens och nätverksbyggande 21–22 oktober 2011

 

Så löd namnet på en konferens som anordnades av Arbetsgruppen för psykoterapiforskning under två dagar i oktober 2011. Konferensen ägde rum på psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och öppnades av Stephan Hau och Andrzej Werbart som presenterade ramar för konferensen och tankar för framtiden. Den första dagen skulle ägnas åt psykoterapiforskning med ett bredare fokus, den andra var vigd åt forskning om professionsutveckling och handledning. Som framgår av konferensens namn var det forskare från de nordiska länderna som presenterade olika forskningsprojekt, såväl avslutade som pågående.
 

Läs hela referatet från konferensen »

 

 

Bruce Wampold: The Research Evidence for a Humanistic Approach to Psychotherapy

Stockholm lördag 10 december 2011, 13-16 »

 

Hjälp oss uppdatera listan över aktuell psykoterapiforskning

Det genomförs många intressanta forskningsprojekt i Sverige och vi har ambitionen att presentera dem här på hemsidan. Är ditt projekt med?

Listan hittar du här! »

 

Appell angående Dokumentation av psykodynamisk psykoterapiforskning i Norden

På uppdrag av International Psychoanalytical Association samlas dokumentation om psykoanalytisk och psykodynamisk forskning i Norden.

Läs appellen »

 

Två färska svenska avhandlingar av intresse:

 

Björn Salomonsson: Baby worries. A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment. 
Lades fram vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet. 

Läs avhandlingen »

 
Billy Larsson: Therapists and their patients. Similarities and differences in attitudes between four psychotherapy orientations in Sweden.
Lades fram vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Läs avhandlingen »

 

Överföringsfokuserad psykoterapi effektivt vid borderline

I senaste numret av The British Journal of Psychiatry (2010) 196, sid 389-395, redovisas resultaten från en tysk-österrikisk studie av Doering, Hörz m fl där kvinnor med borderline-diagnos behandlats med antingen överföringsfokuserad psykoterapi (enligt Kernberg) eller med ”vanlig” psykoterapi. Transference-focused  psychotherapy v. treatment by community psychotherapists for borderline personality disorder; randomised controlled trial. Överföringsfokuserad terapi gav signifikant bättre effekt i flera avseenden och bedömdes vara mer effektiv.

 

Hjälpande relationer i psykiatrisk vård – en litteraturöversikt

Anne Denhov, doktorand vid Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms Universitet, har gjort denna sammanställning av vad forskningslitteraturen säger om behandlingsrelationens betydelse i psykiatrisk vård.

Till rapporten »

 

 

 

Nätverket för psykoterapiforskning är ett initiativ från RPC

  

Barbro Thormählen, Stockholm
e-post: barbro.thormahlen@fidentia.se

 

Ann-Christin Cederborg, Linköping

 

Gudrun Olsson, Ålborg

 

Ulla Bertling, Stockholm

  

Hemsidan
web@terapiforskning.se