terapiforskning.se © 2009

 

Nyheter

 

• Konferensdagar »

Referat från konferens, Stockholms universitet, 21 och 22 oktober 2011

 

• Pågående forskning »

Sammanställning av aktuella forskningsprojekt i Sverige kring psykoterapi.

 

• E-postlista »

Lämna din e-postadress så får du information om nyheter direkt i din inkorg.

 

 

 

 

Nätverket för psykoterapiforskning

 

 

 

Välkommen till
Nätverket för psykoterapiforskning!

 

Detta nätverk avser att skapa en mötesplats för psykodynamiskt intresserade forskare och forskningsintresserade psykodynamiker.

 

På ett första möte i mars 2006 diskuterades hur man ska hitta vägar att nå ut med resultat från forskning om psykodynamisk psykoterapi. Vidare framfördes önskemål om stöd i att utforma och genomföra utvärderings- och forskningsprojekt.

Ett mål att arbeta mot är även att återupprätta de konferenser om psykoterapiforskning som tidigare arrangerades av Områdesgruppen för psykoterapiforskning, finansierade av Vetenskapsrådet.

 

Kontaktpersoner vid institutioner med pågående forskning om psykodynamisk psykoterapi finns redan med i nätverket och vi hoppas att fler sådana tillkommer efterhand – vilket kommer att underlätta för oss att informera om aktuella forskningsresultat.

 

Är du intresserad av att medverka i nätverket? Anmäl dig i så fall direkt till mig per telefon eller e-posta till mig.

 

Gunnar Bohman, Stockholm
tfn: 08-16 20 10, e-post: gbn@psychology.su.se

 

 

 

 

Nätverket för psykoterapiforskning är ett initiativ från RPC

  

Barbro Thormählen, Stockholm
e-post: barbro.thormahlen@fidentia.se

 

Ann-Christin Cederborg, Linköping

 

Gudrun Olsson, Ålborg

 

Ulla Bertling, Stockholm

Hemsidan
web@terapiforskning.se