terapiforskning.se © 2009

 

Nyheter

 

• Konferensdagar »

Referat från konferens, Stockholms universitet, 21 och 22 oktober 2011

 

• Pågående forskning »

Sammanställning av aktuella forskningsprojekt i Sverige kring psykoterapi.

 

• E-postlista »

Lämna din e-postadress så får du information om nyheter direkt i din inkorg. 

 

 

 

 

 

Pågående psykoterapiforskning

 

En sammanställning av aktuell svensk psykoterapiforskning gjordes som uppföljning av forskardagen "Var står vi idag?" 23 oktober 2009

 

Den är sammanställd och uppdaterad av Mats Hamreby, Ulla Bertling och Marie-Louise Ögren.

 

 Projektets namn och ev. kort beskrivning
 av projektet
 Institutionsanknytning   Kontaktperson
Comparative outcome study between psychoanalytic short-term therapy and cognitive psychotherapy of depressive disorders
(Planerade projekt)
      Kristian Aleman
08-328208
kristian.aleman@ka-psychoanalysis.se
Vidargatan 5
113 27 Stockholm
Psychoanalytic empirical outcome studies of candidate psychoanalyses
(Planerade projekt)
     Kristian Aleman
08-328208
kristian.aleman@ka-psychoanalysis.se
Vidargatan 5
113 27 Stockholm
Studerar utfallet av hos utbildningskandidater på grundläggande nivå inom Psykoterapisällskapet. Psykoterapisällskapet, Stockholm Göran Ahlin
goran.ahlin@epsilon.telenordia.se
Barbro Åkerstedt Nelehag
Ylva Sjöberg
Ett projekt som avser studera gruppterapier inom psykiatrisk institutionsvård Psykoterapisällskapet, Stockholm Göran Ahlin
goran.ahlin@epsilon.telenordia.se
Anita Eriksson
Psykoterapienheten
Psykiatrin Södra
Stockholm
Ett projekt som avser utvärdering av ett nytt planerat gruppterapiprojekt på en öppenvårdsmottagning inom Psykiatrin Norra Psykoterapisällskapet, Stockholm Göran Ahlin
goran.ahlin@epsilon.telenordia.se
Anna Bång
Bildens betydelse i bildterapi Psykoterapisällskapet, Stockholm Göran Ahlin
goran.ahlin@epsilon.telenordia.se
Ditte Grimgarn
Psykoterapienheten
Psykiatrin Södra, Stockholm
Bortfall från gruppterapi med missbrukande Missbruksvårdens psykoterapienhet, Stockholm Göran Ahlin
goran.ahlin@epsilon.telenordia.se
Eva Rosenlund
Terapiprocesser i gruppterapi med kvinnor som varit sexuellt utnyttjade Psykoterapisällskapet, Stockholm Göran Ahlin
goran.ahlin@epsilon.telenordia.se
Pia Litzell Berg
pia.litzell.berg@psykoterapisallskapet.se
En randomiserad studie jämför Affektfokuserad Kroppsterapi med sedvanlig behandling för patienter med generaliserat ångestsyndrom (GAD)
(Avhandlingsarbete med fyra delstudier)

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) Sektionen för sjukgymnastik

Adrienne Levy Berg
Adrienne.levyberg@swipnet.se
Sjukgymnastikkliniken R 4
Karolinska Universitets sjukhuset - Huddinge
141 86 Stockholm
Kön, makt och skam. Om uppkomsten av könsspecifik psykisk ohälsa.
(Kvalitativ studie)
     Ulla Bertling
0762 386993
ulla.bertling@swipnet.se
Västeråsgatan 7
113 43 Stockholm
Ett relationellt perspektiv på kritiska situationer i behandlingsprocessen - ett projekt om suicidförekomsten hos missbrukare i kontakt med flera vårdgivare.

Samarbete Svenska Nätverket DubbelDiagnoser/ Beroendecentrum Stockholm/Sektionen för beroendeforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Ulla Bertling
0762 386993
ulla.bertling@swipnet.se
Västeråsgatan 7
113 43 Stockholm

Peter Wennberg
peter.wennberg@ki.se
QAPS (Quality Assurance of Psychotherapy in Sweden):
Kvalitetssäkring av psykoterapi
Psykoterapiinstitutet, Stockholm Alexandra Billinghurst
alexandra.billinghurst@sll.se
08-578 39 736
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Psykologstudenters terapier
(Materialinsamling)
Psykologiska institutionen,

Stockholms universitet

Gunnar Bohman
gbn@psychology.su.se
Psykologiska institutionen, SU
Ericastiftelsens databasprojekt
(Materialinsamlingsprojekt)
Ericastiftelsen, Stockholm Gunnar Carlberg
gunnar.carlberg@ericastiftelsen.se
Jenny Sima
Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm
Barn och ungdomar/unga vuxna i psykodynamisk korttidspsykoterapi. Metodutveckling och utvärdering
(flera delstudier ingår).
Ericastiftelsen, 
Stockholm
Gunnar Carlberg
gunnar.carlberg@ericastiftelsen.se
Agneta Thorén
agneta.thoren@ericastiftelsen.se
Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm.
Psykoterapeutiskt identitet
En undersökning av psykoterapeutisk identitet och dess utveckling under och efter psykoterapeututbildning
(Avhandlingsarbete med flera delstudier)
Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
och
Psykoterapiinstitutet, Stockholm
Jan Carlsson
jan.karlsson@sll.se
08-578 397 14
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Early career researcher development
Hur formas man till självständig forskare. Psykosterapiforskare ett av delprojekten. Nordisk projektet med genus- och praxisperspektiv.
Universiteten i Århus, Aalborg och Oslo Julianne Cheek
julianne.cheek@medisin.iuo.no
Dyadisk eller triadisk intervention när spädbarn har utvecklingsproblem
Studium av barnpsykoanalys
(Planerat projekt)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barn- och ungdomspsykiatri Iraj Danai
08-508 08 152
iraj.danai@yahoo.com
LUKAP  S: t Lukas psykoterapiforskningsprojekt
Pilotstudie av förväntningar före, under och efter psykoterapi.
(Uppbyggnad av forskningsmaterial)
Förbundet S: t Lukas och S: t Lukas utbildnings-institut Björn Elwin
08-6160384
bjorn.elwin@sanktlukas.se
S: t Lukas Utbildningsinstitut
Box 172 40
104 62 Stockholm
Ylva Hjälmdahl
08-55602212
ylva.hjalmdahl@sanktlukas.se
S: t Lukas i Sthlm
Box 9006
102 71 Stockholm
Marianne Engstrand
08-55608207
marianne.engstrand@sanktlukas.se
S: t Lukas i Sthlm
Box 9006
102 71 Stockholm
Förmåga till självobservation i psykoterapi.
(Avhandlingsarbete)
Samtalscentrum Unga Vuxna, Landstinget Sörmland
och
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
och
Landstinget Sörmlands Forsknings- och Utvecklingscentrum
Fredrik Falkenström
fredrik.falkenstrom@dll.se
0155-24 79 35
Samtalscentrum Unga Vuxna
Repslagaregatan 5A
611 30 Nyköping
Psykodynamisk psykoterapi för unga vuxna Samtalscentrum Unga Vuxna, Landstinget Sörmland,
och
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
Och
Landstinget Sörmlands Forsknings- och Utvecklingscentrum.
Fredrik Falkenström
fredrik.falkenstrom@dll.se
0155-24 79 35
Samtalscentrum Unga Vuxna
Repslagaregatan 5A
611 30 Nyköping
Betydelsen av relationellt fokus i interpersonell psykoterapi vid depression. Samtalscentrum Unga Vuxna, Landstinget Sörmland
och
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Fredrik Falkenström
fredrik.falkenstrom@dll.se
0155-24 79 35
Samtalscentrum Unga Vuxna
Repslagaregatan 5A
611 30 Nyköping

Attachment styles reported by patients starting psychotherapy in public mental health-care (Delstudie i avhandlingsarbete)

Universitetet / Högskolan i Örebro Mona Wilhelmsson Göstas
mona.vilhelmsson-gostas@orebroll.se
Anknytningsmönster och interpersonella problemmönster före och efter psykoterapi
(Delstudie i avhandlingsarbete)
Universitetet / Högskolan i Örebro Mona Wilhelmsson Göstas
mona.vilhelmsson-gostas@orebroll.se
Livskvalitet före och efter psykoterapi
(Delstudie i avhandlingsarbete)
Universitetet / Högskolan i Örebro Mona Wilhelmsson Göstas
mona.vilhelmsson-gostas@orebroll.se
Betydelse av psykoterapi ur patientens perspektiv
(Delstudie i avhandlingsarbete)
Universitetet / Högskolan i Örebro Mona Wilhelmsson Göstas
mona.vilhelmsson-gostas@orebroll.se
Ethical dilemmas due to prenatal and genetic diagnostics Internationell multidiciplinär multicenter studie Stephan Hau
013-282098
stephan.hau@liu.se
Psykoterapeuters egen psykoterapi
(Planerat projekt)
      Mats Hamreby
08-57839726
mats.hamreby@sll.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdgstan 25
188 52 Stockholm
Ungdomar och unga vuxna i psykoterapi
Systematiska utvärderingar av psykoterapier.
Ericastiftelsen, Stockholm Anders Jacobsson
anders.jacobsson@ericastiftelsen.se
Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm
YOUTH (Young Adults Own Understanding, Thinking and Handling of everyday life):
Unga vuxnas berättelser om påfrestningar i livet, om påfrestningarnas bakgrund och hur man förhåller sig till dessa nu och i en tänkt framtid. Vidare jämförs dessa unga vuxna med en matchad grupp som har gått i psykoterapi i projektet YAPP.
Psykoterapiinstitutet, Stockholm Gunnel Jacobsson
gunnel.jacobsson@sll.se
08-578 39 753
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
The effectiveness of psychodynamic/ psychological, psychopharmacological and combination treatment in a routine psychiatric outpatient setting in Sweden Psykologiska institutionen, Lunds universitet Håkan Johansson
hakan.johansson@psychology.lu.se
046-222 00 00
Department of Psychology
Lund University
Box 213
SE-22100 Lund , Sweden .
Akut psykologisk konsultation
(Vilande projekt)
Psykiatriska kliniken sydväst, Fittja psykiatriska mottagning. Hans Karlsson
08-578 37 101
Hans.Karlsson@ki.se
Studier av ångest och psykologiska försvar som utgångspunkt för tidig psykologisk intervention och krisbearbetning efter självmordsförsök Psykiatriska kliniken sydväst, Fittja psykiatriska mottagning
och
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Karolinska institutet.
Hans Karlsson
08-578 37 101
Hans.Karlsson@ki.se
Andningsmodulerad GIM vid komplex PTSD och dissociativa störningar     Dag Körlin
dag.korlin@telia.com
Karolinska institutet,
Inst f klin neurovetenskap /
Psykiatrin Nordväst, Psykoterapienheten
Affektmedvetenhet och relationer Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Börje Lech
borje.lech@ibv.liu.se
013- 225006
Psykoterapeuters implicita teorier om kurativa och hindrande faktorer i psykoanalytiskt orienterad psykoterapi med unga vuxna Psykoterapiinstitutet, Stockholm

Peter Lilliengren
p_lilliengren@hotmail.com
Hornsbruksgatan 11
117 34 Stockholm

Psykoterapeuters tankar om vad som är verksamt i psykoterapi. En studie enligt Grounded theory (del av avhandlingsarbete). FoU-enheten
Division Psykiatri
Landstinget i Värmland

Ola Lindgren, Psykolog, psykoterapeut
Ola.Lindgren@liv.se

Patienters tankar om vad som är verksamt i psykoterapi. En studie enligt Grounded theory (del av avhandlingsarbete). FoU-enheten
Division Psykiatri
Landstinget i Värmland

Ola Lindgren, Psykolog, psykoterapeut
Ola.Lindgren@liv.se

Development of relational factors in psychotherapy
Data från gruppterapi, från SKIP och från YAPP projekten.
(Avhandlingsarbete med delstudier)
Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap Annika Lindgren
annika.Lindgren.2@ki.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Psychological symptoms and depressive personality disorder among psychotherapy clients before and after treatment at a University clinic Lunds universitet
Psykologiska institutionen
Rachel Maddux
Rachel.Maddux@psychology.lu.se

Lars-Gunnar Lundh
Gunvor Stenlund
Gunvor.Stenlund@psychology.lu.se
Institutionen för psykologi
Lunds Universitet
Box 213
22100 Lund .
Den anorektiska flickan och hennes pappa: Attachmentmönster och personlighetsfaktorer

(Avhandlingsarbete)

Institutionen för Beteendevetenskap (IBV)
Linköpings Universitet
Elisabeth Bratt Neuberg
bratt.neuberg@swipnet.se
Jungfrugatan 54
144 44 Stockholm
08-667 29 77, 070 567 04 28
Institutet för Psykodynamisk Terapi AB i Göteborg
Erik Dahlbergsgatan 3,
411 26 Göteborg
031-711 82 80
Erica Process and Outcome Study (EPOS)
28 tidsbegränsade målrelaterade barnpsykoterapier med parallell föräldrakontakt studeras. (Flera delstudier ingår, bl.a. avhandlingsarbete)
Multicenter studie/Ericastiftelsen, Stockholm Fredrik Odhammar
fredrik.odhammar@ericastiftelsen.se
Gunnar Carlberg
gunnar.carlberg@ericastiftelsen.se
Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm
I backspegeln
Äldre terapeuters berättelser om situationer och möten som haft avgörande betydelse för yrkesutövandet. Kvalitativ studie.
    Gudrun Olsson
gudrun.olsson@mail.dk
Boulevarden 18
DK-9000 Aalborg, Danmark
Gräv där du står!
Syftar till att optimera samarbete mellan forskare och praktiker. Ett forskningsstimulerande projekt.
     Gudrun Olsson
gudrun.olsson@mail.dk
Boulevarden 18
DK-9000 Aalborg, Danmark
GPI startade 071001 ett 2-årigt kvalitativt psykoterapiforskningsprojekt med titeln ”Gräv där du står”. Syftet är att undersöka olika fenomen i psykoterapi genom att formulera forskningsfrågor och intervjua erfarna kliniker.

Forskningsfrågorna för varje grupp är
• Vad gör avskeden med dig som
  psykoterapeut och människa?
• Varför måste det ta sådan tid?

Två grupper (5 i varje grupp) med leg psykoterapeuter vid GPI genomför detta.

 GPI/Gudrun Olsson Ing-Britt Jallinder-Haglid,
Vasagatan 16, 411 24 Göteborg.
Tel: 031-711 97 51,
ingbritt.jallinder-haglid@gpsi.se
Matching and outcome of psychotherapy at addiction clinics in Sweden (MOPACS)
Kontinuerlig utvärdering av olika typer av psykoterapi.
Beroendecentrum Stockholm Björn Philips
bjorn.philips@sll.se
Beroendecentrum Stockholm
S:t Göransgatan 126, plan 5
112 45 Stockholm
Psykoterapi för svårt personlighetsstörda missbrukare – en randomiserad kontrollerad prövning
Studie av mentaliseringsbaserad terapi (MBT) för patienter med samtidigt opiatberoende och borderline personlighetstörning.
     Björn Philips
bjorn.philips@sll.se
Beroendecentrum Stockholm
S:t Göransgatan 126, plan 5
112 45 Stockholm
Delstudie inom AFHMOS-projektet om psykoanalys och kunskapsteori, dualismen hermeneutisk – logisk positivism. Internationell multicenter studie/Svenska psykoanalytiska föreningen Daniela Montelatici Prawitz daniela.prawitz@psykolog.net
Spädbarns utvecklingsproblem – en behandlingsstudie
(Avhandlingsarbete)
Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barn- och ungdomspsykiatri Björn Salomonsson
bjorn.salomonsson@ki.se
Gaveliusgatan 11
11641 Stockholm
08-642 99 98
Gruppterapi vid utmattningssyndrom:
DU projektet - en RCT - Fokuserad gruppterapi, an integrativ approach (FGT).
    Christer Sandahl
Christer.Sandahl@ki.se
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Gruppterapi vid utmattningssyndrom:
KIRRA projektet. I en RCT jämförs gruppterapi enbart med gruppterapi plus individuell arbetslivsinriktad rehabilitering
     Christer Sandahl
Christer.Sandahl@ki.se
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska institutet
171 77 Stockholm
DIP - Depression i primärvården. Randomiserad studie. Psykologisk behandling jämförs med läkemedelsbehandling.      Christer Sandahl
Christer.Sandahl@ki.se
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Utvärdering av KBT i grupp för allmänpsykiatriska patienter inom socialtjänsten. Socialtjänsten Norrmalm. Christer Sandahl
Christer.Sandahl@ki.se
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Fyra andrologiska projekt
1. För tidig utlösning
2. Persistant genital arousal disorder (PGAD)
3. Sammanställning och utvärdering av
    fokuserad gruppsykoterapi (FGT)
4. Ejaculatio retardata (ER, utebliven
    utlösning)
Centrum för Andrologi och SexualMedicin M52, Karolinska Universitetssjukhuset Eddie Sandström
eddie.sandstrom@karolinska.se
Centrum för Andrologi och SexualMedicin M52
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
Utveckling av en metod för att beskriva och jämföra psykoanalytiska tillvägagångssätt Europeiska psykoanalytiska federationen Johan Schubert
johan.schubert@sll.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Antidepressiv medicinering vid psykoterapi

(Flera delprojekt)

Psykoterapiinstitutet, Stockholm Johan Schubert
johan.schubert@sll.se
Psykoterapiinstitutet
Björngårdsgatan 25
118 52 Stockholm
Verksamma och hindrande faktorer i psykoanalys
Studie av analysanders syn på vad som varit verksamt respektive hindrande i den egna psykoanalysen i slutet av analysen och 1½ år efteråt.
      Anne Stefenson
0706-790582
anne.stefenson@sll.se
Högliden 1
138 33 Älta
Terapeutisk allians med psykodynamisk referens i en transaktionsanalytisk gruppterapi Lunds universitet, Psykologiska institutionen Gunvor Stenlund
Gunvor.Stenlund@psychology.lu.se
Roland Johnsson
roland@livsterapi.se
Institutionen för psykologi
Lunds Universitet
Box 213
22100 Lund .
AFHMOS - En studie av psykoanalytisk behandling
Vilka är de specifika elementen i psykoanalys och hur påverkar de process och utfall
Internationell multicenterstudie/Svenska psykoanalytiska föreningen Imre Szecsödy
i.szecsody@telia.com
Brahegatan 30
114 37 Stockholm
Handledningens effekt
Kvalitativ studie av sättet att handleda före och efter en utbildning
    Imre Szecsödy
i.szecsody@telia.com
Brahegatan 30
114 37 Stockholm
Målprojektet
Tio barnpsykoterapier har följts med avseende på betydelsen av mål och barnens förväntningar och erfarenheter. (Flera delstudier ingår)
Ericastiftelsen,
Stockholm
Agneta Thorén
agneta.thoren@ericastiftelsen.se
08-402 17 72
Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm
PSA:
Privata teorier om patogenes (bakgrund till problemen) och kur – patienter i psykoanalys och deras analytiker
(flera delstudier ingår)
Psykoterapiinstitutet, Stockholm
1997-2011
Andrzej Werbart
andrzej.werbart@psychology.su.se
070-799 29 40
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
106 91 Stockholm
PPSS:
Psykoterapi inom offentlig vård. Resultat och individuella förändringsmönster.
Psykoterapiinstitutet, Stockholm
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
1998-2012
Andrzej Werbart
andrzej.werbart@psychology.su.se
070-799 29 40
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
David forsström, et al.
Vilken psykoterapiform passar vem? En naturalistisk studie av interaktionseffekter vid psykoterapi inom offentlig vård. KI, Stockholm,
BUP SLL,
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
2010-2012
Andrzej Werbart
andrzej.werbart@psychology.su.se
070-799 29 40
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Lars Levin and Mo Wang.
Anknytning till terapeuten och långtidseffekter avseende förändring efter psykoanalytisk psykoterapi med unga vuxna Psykologiska institutionen,
Stockholms universitet
2011-2014
Peter Lilliengren, Andrzej Werbart
andrzej.werbart@psychology.su.se
070-799 29 40
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Kvantifierning av språkligt innehåll i terapisessioner i relation till terapiutfall. Utveckling av datoriserad metodik i psykoterapiforskning Psykologiska institutionerna,
Stockholms universitet
Lunds universitet och
Göteborgs universitet
2011-2014
Andrzej Werbart, Sverker Sikström
andrzej.werbart@psychology.su.se
070-799 29 40
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Lars-Göran Lundh, David Arvidsson
Affect Phobia Therapy (McCullough) - a process and outcome study of patients treated by therapists in SAPU´s short-term therapy training program SAPU Stockholm Tomas Videgård
tomas.videgard@comhem.se
Heleneborgsgatan 44
117 32 Stockholm
Katja Claesson
katja.claesson@psyk.uu.se
Klienters och terapeuters subjektiva upplevelser av allians Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
Projektet genomförs i samarbete med SAPU
Erika Viklund
erika.viklund@liu.se
013-28 21 62
Institutionen för beteendevetenskap och lärande,
Linköpings universitet
SKIP - Stockholms läns landstings och Karolinska institutets psykoterapiprojekt för självmordsnära kvinnor Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet Alexander Wilczek
alexander.wilczek@ki.se
070-7162702
Gruppens inverkan på lärandeprocessen
En studie av psykoterapihandledning inom utbildningsramar
Stockholms universitet,

Psykologiska institutionen

Marie-Louise Ögren
mlon@psychology.su.se
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

  

Arbetsgruppen för psykoterapiforskning.

 

 

Hjälp oss hålla listan aktuell!


Bedriver eller planerar du forskning, eller känner du till pågående forskning  som inte finns representerad på listan, är du välkommen att tipsa oss!

 

 

Kontakta gärna
 
Mats Hamreby,

mats.hamreby@sll.se
 
eller
 

Ulla Bertling,
ulla.bertling@swipnet.se